Veiligheid bij Evenementen

Het aantal evenementen in Nederland groeit. Niet alleen het aantal muziekfestivals maar juist ook het aantal culturele festivals.
Naar een artikel van Ivo Bakker.

Veiligheid is nummer 1
Voor het toetsen van de constructieve veiligheid van tijdelijke objecten voor evenementen, is nog altijd geen toepasselijke norm vanuit de Nederlandse wet aangestuurd. Gemeenten dienden bij het verstrekken van een evenementenvergunning de tenten te toetsen aan het bouwbesluit (voor permanenten bouw) wat regelmatig tot lastige en moeilijk op te lossen situaties leidde.

Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen. Binnen Europa is sinds 2005 een norm (de NEN EN 13782:2015 “Temporary Structures – Tents – Safety”, die goed past bij het gebruik en de aard van de tentstructuur. De voorloper van deze norm is de Duitse DIN 4112 “Fliegende Bauten”. In Nederland bestaat sinds 2012 de norm NEN 8020-41 “(Brand) veilig gebruik van tenten”. Vandaag de dag wordt er ook hard gewerkt aan een nieuw “Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid”.

Tenten voorzien van een bouwboek
Ivo Bakker heeft in samenwerking met de Nederlandse branche voor tentenverhuurders (TVD) en de Nederlandse branche voor evenementenmakers (VVEM), de vereniging van Bouw en Woningtoezicht (COBc) bijgestaan in het opstellen van een richtlijn voor het veilig gebruik van – onder andere – tenten. Er is overeengekomen dat de bestaande (Europese) normen voor evenementen objecten, onder een aantal voorwaarden, ook in Nederland van toepassing mogen zijn. Objecten – zoals tenten – die voorzien zijn van een bouwboek worden dus ook toegelaten. Er wordt dan niet gekeken of de tent de windsterkte aankan die wordt voorgeschreven door de lokale wet- en regelgeving maar er wordt naar het object gekeken en afgesproken bij welke windsterkte de tent ontruimd dient te worden. (voor de kenners; van prestatie-eis naar beheersmaatregel).
Het gaat er hierbij dus vooral om welke beheersmaatregel wordt genomen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat voor een bepaald type structuur al bij windkracht 6 Bft ontruimd moet worden, terwijl dit bij een andere structuur pas bij windkracht 9 Bft moet plaatsvinden.

Bouwboek of Tentboek
Een tent is meestal ontworpen volgens de Duitse DIN 4112 of de Europese NEN EN 13782. Om die bouwboeken in Nederland toe te kunnen passen, dient er van deze bouwboek-berekening een Tentboek gemaakt te worden. Dit Tentboek is de Nederlandstalige samenvatting van het bouwboek. Het Tentboek wordt opgesteld conform de NEN 8020-41 en conform de laatste richtlijn van het COBc; “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning”.

Niet alleen met de bouwboeken, maar ook met deze tentboeken kunt u of uw klant, zorgeloos een evenementenvergunning aanvragen.

Evenementenvergunning
Neem vrijblijvend contact op om te onderzoeken wat voor u de beste aanpak is. Triple S-tents kan u ondersteunen bij het bepalen van de beheersmaatregelen en bij het aanvragen van vergunningen.